Davlatmand Kholov – Dur mashaw

2. Davlatmand Kholov – Dur mashaw (Rûmi)…… 7’46”

Davlatmand Kholov - Dur mashaw