Davlatmand Kholov — Dur mashaw

2. Davlatmand Kholov — Dur mashaw (Rûmi)…… 7’46”

Davlatmand Kholov - Dur mashaw