Bahodur Juraev va Shahlo Davlatova & Yahyojon Davlatov va Shohjahon Juraev – Shikasti zindagi

Баходур Чураев ва Шахло Давлатова & Яхёчон Давлатов ва Шохчахон Чураев - Шикаста зиндаги