Bahodur Juraev va Shahlo Davlatova - Namedoni holum-2 Tuyona - Популярные таджикские песни

Bahodur Juraev va Shahlo Davlatova – Namedoni holum-2 Tuyona

Баходур Чураев ва Шахло Давлатова - Намедони холум 2 Туёна