Ahliddini Fahriddin — Oshiq Namesham

Ахлиддини Фахриддин - Ошик намешам