Ahliddini Fahriddin — Oshiq namesham

Ахлиддини Фахриддин - Ошик намешам